K r a k ó w - 1 3 - 1 4 - w r z e ś n i a - 2 0 1 8III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA


ENERGETYKA i OCHRONA ŚRODOWISKA


ORGANIZOWANA PRZEZ


Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedrę Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
POD PATRONATEM HONOROWYMMinistra Energii
Krzysztofa Tchórzewskiego

Ministra Środowiska
Henryka Kowalczyka

i

JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tadeusza Słomki